Přehled kurzů

KURZY DĚTI
kurzy pro děti od 6 do 13 let. 
Zimní a letní pololetí o 16 lekcích.


PŘÍPRAVNÉ KURZY - k talentovým zkouškám
kurzy zaměřené na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením. 
Kurz o 16 lekcích.


KURZY PRO DOSPĚLÉ
kurzy pro dospělé, maminky na mateřské dovolené, důchodce, studenty. 

Kurz o 16 lekcích.


SPOLEČNÉ KURZY dospělí a děti
TIP Maminky, babičky, sourozenci, atd. všichni ti,
kteří přijdou kreslit se svými ratolestmi.
Věk dětí omezen 4 až 7 let. Informace na dotaz.
Kurz o 6 lekcích.